Jokainen ansaitsee hyvän vanhuuden

Vapput Taipale on todennut, että ”Ikääntyneet ovat kestävyystae, eivät kestävyysvaje”. He ovat kuluttajia, palveluiden käyttäjiä ja vapaaehtoistyön tekijöitä, jotka hoitavat usein pyyteettä lastenlapsiaan ja ovat sitä
kautta iso apu yhteiskunnallemme. Iäkkäät ansaitsevat hyvät palvelut, sillä he ovat hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet ja jokainen meistä toivoo, että saamme vanhana apua sekä hyvää ja kunnioittavaa kohtelua. Koti on usein paras paikka asua, ja suurin osa vanhuksista pystyy asumaan kodissaan avun turvin. Joskus palvelutalo on kuitenkin oikea ratkaisu. Silloin toimintatavat ratkaisevat sen, onko se säilömispaikka vai koti. Hoitotyön kulttuurissa onkin paljon muutettavaa.

Omannäköinen elämä on oltava mahdollista myös palvelutalossa

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että jokainen voi elää oman näköistä elämää myös palvelutalossa. Se
tarkoittaa sitä, että suihkussa ei tarvitse käydä täsmälleen kello 9. Se tarkoittaa sitä, että vanhusten omia
tapoja kunnioitetaan, omia rytmejä voi noudattaa ja ulkoilu kuuluu jokaiseen päivään.
Kotihoito on ahtaalla: hoitajia ei tahdo löytyä, kiire on kova ja tieto ei siirry. Teknologiaan laitetaan toiveita, mutta se ei pysty korvaamaan ihmisten välistä kohtaamista. Kotihoito tarvitsisi myös hoitajamitoituksen – mutta sellaisen, joka ottaa huomioon hoidon tarpeet. Työnjakoa kehittämällä voidaan helpottaa resurssipulaa ja saada turvallinen omahoitaja jokaiselle asiakkaalle.


Moni haluaa elää yksin, eikä yksin asuminen aina tarkoita yksinäisyyttä. Vastentahtoinen yksinäisyys on
kuitenkin tappavaa. Se luo turvattomuutta ja pärjäämättömyyttä. Yhdistykset ja järjestöt voivat tarjota
ikääntyneille kohtaamispaikkoja, jos niiden arvo ymmärretään ja näitä tahoja tuetaan. Erilaiset
tukihenkilötoimijat sekä päiväkeskukset olisi tärkeä ottaa laajemmin mukaan toimimaan. Jokaiselle voi
löytyä ystävä.

Omaisiaan hoitavat huomioitava paremmin

Suomalaiset hoitavat ikääntyneitä omaisiaan joukoittain, ilman palkkaa. Jos vointi yhtäkkiä muuttuu, voivat tilanteet olla vaikeita työssä käyville. Tämän vuoksi omaistaan hoitaville tulisi mahdollistaa osittainen hoitotuki tai mahdollisuus saada palkatonta vapaata asioiden hoitamiseen.
Kustannukset nousevat, ja siksi on varmistettava, että ikääntyneet tulevat toimeen eläkkeellään. Eläkkeitä
on nostettava riittävästi indeksien mukaisesti, lääkkeiden korvauskattoa on syytä laskea tai ainakin
jäädyttää. Eläkkeensaajan hoitotukea voitaisiin nostaa, kotitalousvähennyksen omavastuuta laskea ja
määrää korottaa. Elämä ei voi olla vain selviytymistä.


Ihmiset elävät yhä pidempään ja parempikuntoisina, joten ikääntyminen ei tarkoita automaattisesti
suurempia sote-kustannuksia. Ikääntyneet ovatkin ansainneet hyvät eläkepäivät. On yhteiskuntamme
menestyksen mittari, että meillä on hyvinvoivia ikääntyneitä. Lopetetaan puhe siitä, että he ovat vain
taakka. Sen sijaan iloitaan siitä, että meillä on paljon hyvinvoivia senioreja.

Sirkku Hildén

Kansanedustajaehdokas (sd.)
Terveydenhoitaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

—-

Tule mukaan tukiryhmään! Ilmoittaudu TÄÄLLÄ.

Seuraa kampaani ja työtäni Facebookissa klikkaamalla TÄSTÄ.

Kommentit

Jätä kommentti