Suomi korjataan inhimillisellä talouspolitiikalla

Aihetunnisteet: # talouspolitiikka # suomi # eduskuntavaalit

Kevään vaalit keskittyvät suurelta osin talouteen ja siihen, kuinka sitä tulevien hallituskausien aikana tasapainotetaan. Suomella on käsissään kestävyyshaaste, johon ei ole yksinkertaisia ratkaisuja – helppojen keinojen tarjoilemisen takana on usein puhdas populismi.

Poliittisesti on laaja yksimielisyys, että tarvitsemme isoja muutoksia. Keinoista sen sijaan ollaan erimielisiä. Mikäli päästään erittäin vahvaan talouskasvuun ja vahvempaan työllisyyteen, tilanne olisi helpompi. Vaikka työllisyys onkin vahvistunut merkittävästi tällä hallituskaudella, talouskasvun osalta ei ole näköpiirissä heti suurta käännettä.

Sillä on merkitystä, millaisilla arvoilla talouspolitiikkaa tehdään. Äänestäjillä onkin tärkeä paikka arvioida, millä puolueilla on tarjolla kestävän talouden avaimet. Perinteinen asetelma oikeiston ja vasemmiston välillä ei yksinään päde, vaan ratkaisuja on löydettävä laajassa yhteisymmärryksessä, yli erilaisten rajojen. Suomea on rakennettu aina kestävästi vain kompromissien kautta.

Kovinta politiikkaa tarjoilee oikeisto tutuilla lääkkeillään: leikataan sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa sekä alennetaan suurituloisten veroja vaikka velkarahalla. Tämä ei ole tapa, jolla Suomen talous saadaan vastuullisesti tasapainotettua.

Kestävä talouspolitiikka vaatii leikkauksilta inhimillisyyttä

Tarvitsemme inhimillistä talouspolitiikkaa. Vaikka leikkauksia ja säästöjä tarvitaan, ne tulee tehdä viisaasti ja kohdistaa siten, että ne eivät lisää eriarvoisuutta ja kasvata tuloeroja. Haavoittuvassa asemassa olevilta ei tule leikata. Kun etsitään säästökohteita, on myös investoitava tulevaisuuteen ja huolehdittava, että ihmiset selviytyvät arjessaan kohoavista kustannuksista.

Tulevaisuusinvestointeja ovat panostukset koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan sekä kansalaistoimintaan ja järjestöjen avustuksiin. Ei myöskään tule unohtaa tulojen lisäystä ja veropohjan tiivistystä, josta mm. kaivosmineraalivero on yksi esimerkki. Sen sijaan turhasta byrokratiasta, luukulta toiselle pompottelusta ja vaikuttavuudeltaan heikoista ratayhtiöiden sadoista miljoonista voidaan luopua.

Talouden viisaaseen hoitoon on ratkaisuja, ja sillä, millä hallituskokoonpanolla ongelmia ratkotaan, on merkitystä. Suomalaiset ovat viisaita äänestäjiä ja uskon, että he osaavat tehdä oikeita valintoja.

Sirkku Hildén

Kansanedustajaehdokas (sd.)
Terveydenhoitaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

—-

Tule mukaan tukiryhmään! Ilmoittaudu TÄÄLLÄ.

Seuraa kampaani ja työtäni Facebookissa klikkaamalla TÄSTÄ.

Kommentit

Jätä kommentti