TE-palvelujen siirto kunnille lopettaa työttömien pompottelun luukulta toiselle

Työttömyys on aihe joka vaatii toimia joka hallitukselta. TE-palvelujen siirtoa koskeva Marinin hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyy esityksen mukaan 1.1.2025. Tätä muutosta kunnat ovat toivoneet pitkään, sillä kyse on elinvoiman kannalta tärkeästä työkalusta, joka ei ole ollut tähän asti kuntien käsissä. Historiallisen uudistuksen tavoitteena on parantaa työllistymistä ja kasvattaa kuntien elinvoimaa.

Muutos tulee tarpeeseen, sillä kunnissa tunnetaan parhaiten alueen tarpeet ja ollaan lähellä ihmisiä. Näin palveluiden muokkaaminen paikallisen tarpeen mukaiseksi mahdollistuu. Alueen kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että palveluita kehitetään yhdessä seudun työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Muutos vähentää työnhakijan pompottelua luukulta toiselle, kun työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut siirtyvät saman järjestäjän vastuulle.

Riittävä tuki tarjottava työttömille asuinpaikasta riippumatta

Sosialidemokraateille on ollut tärkeää varmistaa, että uudistuksen myötä kaikille annetaan riittävä työllistymisen tuki asuinpaikasta riippumatta. Kielelliset oikeudet ja heikoimmassa markkina-asemassa olevien palvelut on turvattava myös tulevaisuudessa. Uudistuksessa edellytetään riittävän suuria, vähintään 20 000 asukkaan alueita, jotka vastaavat työllisyyspalveluista. Tämä varmistaa palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja riittävät resurssit alueilla. Kuntien toivoma malli, jossa asioista olisi sovittu sopimuspohjaisesti, ei uudistukseen tullut sen raskaan ja vaikeasti seurattavien tuloksien takia, ja siksi vastuukuntamalli tai kuntayhtymä ovat järjestämisen vaihtoehtoja. Päijät-Hämeessä kuntayhtymä saattaa herättää helposti negatiivisia mielleyhtymiä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ongelmien vuoksi, mutta kaikki kuntayhtymät eivät suinkaan ole vaikeasti hallittavia ja tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi koulutuskuntayhtymä Salpaus, jonka toiminta on esimerkillistä.

Uusi rahoitusmalli kannustaa kuntia panostamaan työllisyyden hoitoon

Uudistuksen tärkeimpänä motivaattorina on kannustava rahoitusmalli, jossa kunta hyötyy taloudellisesti kuntalaisen työllistymisestä ja kannustaa kuntaa panostamaan toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen. Rahoitusmallin osalta aikaisempi esitys rankaisi korkean työttömyyden kuntia, kuten Lahden kaupunkia, mutta rahoitusmallia on korjattu tämän osalta. Onnistuakseen muutos tarvitsee osaavia työntekijöitä ja muutoksessa TE-palveluiden työntekijät siirtyvät kuntien palvelukseen. Tämä tapahtuu liikeluovutuksen kautta, jossa työsuhteen ehdot pysyvät samoina. Monet työntekijät ovat esittäneet huolensa siitä, ettei irtisanomissuojaa ole. Itse uskon, ettei aihetta huoleen ole tänä työvoimapulan aikana, vaan ennemminkin kyseessä on positiivinen mahdollisuus myös kehittää toimintaa ja omaa työnkuvaansa muutoksessa. SDP:lle on tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan myös uudistuksen aikana. Suomi ei ole työllisyyspalveluiden osalta yltänyt pohjoismaiselle tasolle, mutta nyt uudistuksella tämä epäkohta halutaan korjata. Työttömyys on harvoin työttömän oma vika ja Marinin hallitus on tällä kaudella panostanut voimakkaasti työvoimapalveluihin sen varmistamiseksi, että työnhakijoita ei jätetä työnhaun kanssa yksin. Tätä työtä SDP haluaa jatkaa myös seuraavalla kaudella.

Sirkku Hildén
Kansanedustajaehdokas (sd.)

Tule mukaan tukiryhmään! Ilmoittaudu TÄÄLLÄ.


Lue lisää TE-palvelut 2024-uudistuksesta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Kommentit

Jätä kommentti