Vaaliteemat 2023

Aihesanat: vaaliteemat, ikäihmiset, lapsiperheet, kansalaistoiminta

Vaikka asioita joiden puolesta haluan eduskunnassa toimia on paljon, olen valinnut kolme itselleni tärkeintä teemaa. Se ei tarkoita, etteikö muutkin asiat olisi lähellä sydäntäni tai etten tekisi töitä myös niiden eteen, mutta asiat joihin suhtaudun intohimoisimmin liittyvät ikäihmisten hyvinvointiin, lapsiperheiden tukemiseen ja kolmannen sektorin toiminnan turvaamiseen. Seuraa sivuiltani ja somesta ajatuksiani myös muista teemoista!


IKÄ ON RIKKAUS

Ikääntyneet ovat kestävyystae, eivät kestävyysvaje. On suomalaisen yhteiskunnan menestyksen mittari, että meillä on paljon hyvinvoivia ikääntyneitä. Ihmiset elävät pidempään ja parempi kuntoisina eikä ikärikkaus tarkoita automaattisesti kasvaneita sote-kustannuksia. Jokainen ansaitsee myös arvokkaan vanhuuden. Tämän takia:

 • Kotihoitoon on panostettava mm. hoitajamitoituksella ja työoloja parantamalla.
 • Yksinäisyyttä on ehkäistävä esimerkiksi kohtaamispaikka-, tukihenkilö- ja päiväkeskustoiminnalla.
 • Toimeentulo on taattava lääkkeiden korvauskattoa tarkastelemalla, kotitalousvähennyksen omavastuun laskemisella, eläkkeiden ostovoiman varmistamisella indeksien mukaisesti sekä hoitotukea nostamalla.
 • Omaistaan hoitaville työssäkäyville tulee mahdollistaa hoitotuen saaminen tilanteissa, joissa hän tekee osa-aikatyötä ja osa-aikaisesti hoitaa iäkästä omaistaan.
 • Hoitotyön kulttuuria on muutettava asiakaslähtöiseksi ja yksilölliseksi palveluasumisen toimipisteissä. Palveluasumisen on oltava elämänlaatua ylläpitävä koti eikä säilömispaikka.

LAPSIPERHEILLE TUKEA

Nykyisessä hektisessä maailmassa perheet tarvitsevat tukea. Käsissä oleva varhaiskasvatuksen kriisi on ratkaistava turvaamalla  henkilöstön saatavuus ja jaksaminen. On myös huolehdittava, että vanhemmilla on mahdollisuus hoitaa parisuhdettaan keskellä ruuhkavuosia. Neuvolatoimintaa on  kehitettävä vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. Tämän takia:

 • Neuvoloiden aukioloaikoja on laajennettava ja myös ei-odottavat vanhemmat otettava enemmän huomioon. Yhteiskunnan pyöriessä 24/7, myös vuorotyöntekijöiden mahdollisuutta osallistua neuvola tapaamisiin on parannettava.
 • Jokaiselle synnyttäneelle tulisi tarjota mahdollisuus yksilötapaamiseen äitiysfysioterapeutin kanssa äidin kehon palautumisen edesauttamiseksi. Tämä paitsi kuntouttaa myös ennaltaehkäisee tulevia ongelmia.

KANSALAISTOIMINNAN VOIMA SÄILYTETTÄVÄ

Suuri osa hyvinvointia lisäävästä ja pahoinvointia ennaltaehkäisevästä työstä tehdään kolmannen sektorin toimesta. Tätä työtä tekevät esimerkiksi useat eri hyväntekeväisyys-, vapaaehtois- ja kohtaamispaikkatoimijat sekä urheiluseurat. Työ on arvokasta ja selvää säästöä yhteiskunnalle. Tämän takia:

 • Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava taloudellisin avustuksin.
 • Vapaaehtoistyö on arvokasta, mutta myös henkilöstöresursseja tarvitaan.
 • Uusien hyvinvointialueiden ja kuntien on kuunneltava järjestötoimijoita asiantuntijoina ja otettava ne mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Uusia tiloja on suunniteltava monikäyttöisiksi niin, että myös järjestöt voivat niitä hyödyntää.
 • Vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan arvostusta on lisättävä.

Seuraa minua FacebookissaInstagramissa ja LinkedInissa.

Lue lisää eri teemoista Blogistani.